Условия за доставка на стоки

Условия за доставка на стоки
Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:
 чрез куриерска услуга от трето лице
Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България,
освен ако в сайта не е посочено друго.
Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите на доставка на стоки
на стойност над 100 лв., в който случай разходите за доставка се поемат от Търговеца.
Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя
на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или
доставката.
Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато
Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително,
когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в
интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва
правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това
Потребителя.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в
интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва
правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това
Потребителя.
Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката.
Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с
избрания способ за доставка.
Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при изпозлване на
куриерска услуга се доставят до входа на сградата.
Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми
незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори
това, се приема, че доставката е приета без възражения.
При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и
получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на
съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят
на стоките.
Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя.
Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати
импортните такси или да получи пратката.